Tamer Heper İşçinin ücreti ödenecektir
HABERİ PAYLAŞ

İşçinin ücreti ödenecektir

Doğrusu son günlerde okuyucumun anlattığı husus sadece onun başına gelmiş bir olay değil. Ücretlerin ödenmediği veya gecikmeli ödendiği haberleri bana geliyor. Çoğunlukla da işçinin aklına takılan husus kıdem tazminatı. İşçinin sözleşmesini fesihte kıdem tazminatını hak etmesi için ya emeklilik hakkını kazanması veya yasada yazılı haklı nedenlerle fesih hakkının kullanılması lazım. Okuyucumun anlattığı olayda ücret ödenmeme veya ödemelerde gecikme söz konusu. Ücretlerin ödemede gecikmesi için en uzun süre 20 gün. Ödemede bu sürenin geçirilmiş olması ve de o ay içinde hiç ödeme yapılmamış veya eksik ödeme yapılmış olması haklı fesih nedenidir. Dolayısıyla gecikmeli ödemeler var ise veya ücret ödenmiyor ise işçinin sözleşmeyi fesih hakkı söz konusu olur. Bu halde de kıdem tazminatını talep hakkı vardır.

Haberin Devamı

Ancak işçi, kıdem tazminatını hak ederek iş akdini feshetme imkanına sahip olduğu zaman ya bu şartları bilmediği için veya işten çıktığında başka iş bulamayacağı endişesi ile bu hakkını kullanmamaktadır. Bu da işverene cesaret vermektedir. Ayrıca bu gibi hallerde işçinin hakkını alması için açacağı davaların kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak şartların da hazırlanması lazım. Zira işçiyi engelleyen hususlardan biri de davaların çok uzun sürmesidir.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder