Kabahat müteahhitte

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

120 daireli bir sitede daire sahibiyim. Sitede 95 araçlık park yeri var. Oysa yeşil alan ve çocuk parkı daraltılsa yeterli park alanı olabilecek. Bazı dairelerin birden fazla aracının var. Kat malikleri kuruluna da az sayıda kat malikinin katılması ile bu konuda karar alınamıyor. Bu hususu nasıl hallederiz? A.C.

Bir site içinde çocuk parkının yeri, otopark, yeşil alan gibi ortak alanlar tasdikli projede belirtilmiştir. Tasdikli projeye bakarsanız bunların site içindeki alanlara yerleştirilmiş olduğunu görürsünüz. Bunların yerini proje dışında bir başka yöntemle değiştiremezsiniz. Yerlerini değiştirmek, toptan kaldırmak gibi işler ancak tadilat projesi ile mümkündür.

Tadilat projesi yapmak için ise tüm bağımsız bölüm maliklerinin tadilat projesini imzalaması lazım. Yani sizin düşündüğünüz gibi kat malikleri toplantısına biraz daha fazla kat maliki katılsa dahi sizin istediğiniz değişiklik yapılamaz. Projede araç park yeri olarak gösterilen yer bağımsız bölüm sayısından az ise fazla araç, park yeri dışında bir yere park etme hakkına sahip değildir. Her dairenin tek aracı olma mecburiyeti de olmadığına göre ve ortak alanların kullanımı her bağımsız bölüm malikine açık olduğundan önce gelen park edecek, fazlası site dışına uygun bir yere park edecektir. Yasada ortak alanların kullanımında arsa payı oranının olduğu yazılı ise de bazı yerlerde arsa payı oranına göre kullanmayı fiilen denetleme imkanı yoktur. Bazı sitelerde bağımsız bölümlere tapuda yerler tahsis edilmiş olabilir. Bunlara ‘eklentiler’ denilir. Otoparklar için de eklenti kaydı var olabilir ama bu tapuya beyanlar hanesinde kayıtlı olması ile mümkündür. Bu sadece otopark için değil kömürlük, depo gibi yerler için de söz konusu olabilir. Ancak böyle bir eklenti kaydı yok ise bu yerler ortak alandır ve herkes yararlanabilir. Görüldüğü gibi böyle bir anlaşmazlıkta araç sahiplerinin veya toplantıya katılmayan bağımsız bölüm maliklerinin kusurunu aramak yerine işin başında inşaatı yapan müteahhitte kusuru aramak lazım.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder