Kardeşinize başvurun

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kardeşim kredi kullanacağını söyleyerek benden evimin tapusunu istedi, vekaletname aldı gitti. Yeni öğreniyorum ki bu vekaletname ile evimi satmış. Şimdi içinde yeni malikler oturuyor. Ben buna engel olabilir miyim? O.B.

Verdiğiniz vekaletname usulüne uygunsa, yapılan satış geçerlidir. Yeni malik de ‘iyi niyetle malik olan kişi’ sıfatını taşıdığından evinizi alan kimselere karşı bir girişimde bulunamazsınız. Verdiğiniz vekaletname usulüne uygunsa deyişimin nedeni, tapuda işlem yapmak için düzenleme şeklinde ve yeterli yetkileri içeren vekaletname gereklidir. Vekaletnamede bir eksiklik olma ihtimali çok düşük. Çünkü tapu daireleri bu işin üzerinde titizlikle duruyorlar. O halde bir yol kalıyor o da vekalet ilişkisi yönünden satış bedelinin kardeşinizden talep edilmesi, zira vekaleten hareket eden biri elde ettiği menfaati müvekkile aktarmakla görevlidir. Yani özetle kardeşinize başvurun.

Eksikler var
Tanzim tarihi olmayan senetle ihtiyati haciz kararı alınır mı? İhtiyati haciz kararı almak için bankaya ibraz şart mı? O.Ü.

Süresinde ödenmemiş bonolar için ihtiyati haciz kararı veriliyor. Ancak ihtiyati hacze konu olan belgenin bono vasfında olması lazım. Bir bononun bono vasfında olması için üzerinde kanuni unsurların tamam olması lazım. Kanuni unsurlardan biri de tanzim tarihi, yani düzenleme tarihidir. Üzerinde düzenleme tarihi olmayan bir belge bono formatında düzenlense dahi bir bono olarak kabul edilmez. Dolayısı ile ödenmemiş bir bono olarak düşünülerek ihtiyati haciz kararı verilmez. Bonolarda ihtiyati haciz talebinde bulunabilmek için mutlaka bankaya ibraz edilmiş olması gerekmiyor. Ancak anlattığım gibi sizin probleminiz bankaya ibraz olunup olunmama değil hukuki unsurların yokluğudur.

Paylar oldukça küçük
Ben babamın ilk evliliğinden olan çocuğuyum. İkinci evliliğinden sekiz kardeşim daha var. Babamın iki dairesi var ama birisi ikinci eşinin adına. Babamın ölümü halinde ben bu iki dairede ne kadar hak sahibiyim? S.İ.

Sizin diğer hanımdan olan sekiz kardeşinizle anneleriniz ayrı ama baba bir. Babanızın ölümü anında ikinci eş hayatta ise onun mirası, dörtte bir oranında eşine kalacak, geri kalan dörtte üç siz dokuz kardeş arasında eşit paylaşılacak. İkinci daireye gelince. İkinci daire sizin babanızın değil. Yani ikinci dairede hak sahibi olmayacaksınız. Ancak önce üvey anne ölürse, ondan babanıza kalan dörtte bir pay, babanızın ölümü ile siz dokuz kardeşe kalacak. Yani olayların akışı elverirse dolaylı olarak bir pay size doğru gelebilir.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder