Tamer Heper Kazanılan davanın yasal ücreti kimin?
HABERİ PAYLAŞ

Kazanılan davanın yasal ücreti kimin?

Bir davayı kazandık. Davayı kazandığımız için mahkeme karşı tarafın bize ödeyeceği tazminat arasında avukatlık ücretinin de bana ödenmesine karar verdi. Ancak avukatım o paranın kendisine ait olduğunu iddia ederek bu parayı benden istiyor. Ama mahkeme kararı ‘davacıya’ diyerek bu kararı vermiş. Ben davanın başında avukata bir ücret ödemiştim. Buna rağmen bu parayı benden istemeye hakkı var mı? D.P. 

Okuyucumun avukatı ile ortaya çıkan ihtilafının yanıtı Avukatlık Kanunu’nun 164’üncü maddesinde var. Bu maddenin son fıkrasındaki cümle şöyle: “Dava sonunda kararla tarifeye dayanarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret iş sahibinin borcu nedeni ile takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” Avukatlık Kanunu’nun bu maddesi çok açıkken akılları karıştıran bir husus var. Bu da Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 330’uncu maddesi. Bu da diyor ki: “Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücreti, taraf lehine hükmedilir.” Şimdi iki kanun maddesi birbiri ile çelişiyor. Dolayısıyla avukat ile müvekkili arasında çıkmaması gereken bir ihtilaf çıkıveriyor. Peki bunu nasıl halledeceğiz? Bunun için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş bulunduğu bir karar var ki bu meseleyi halletti. Bunu aşağıda vereceğim. Ancak ben bu konuda kendi görüşümü de açıklamak istiyorum. Yasalarda birbiri ile çelişik maddelerin varlığı halinde genel olayları düzenleyen değil, konu hakkında yayınlanmış özel yasadaki madde uygulanır. Dolayısı ile bu olayda özel yasa Avukatlık Yasası olmakla uygulanması gereken husus Avukatlık Yasası’nın 164’üncü maddesindeki hükümdür. Yani mahkemelerin tayin ettiği ücret avukata aittir. Bu benim yorumum. 

Haberin Devamı

Şimdi Yargıtay’ın görüşünü vereyim. Kararı uzun uzun yazmak yerine özetini vereceğim. Deniliyor ki mahkemeler Hukuk Mahkemeleri Kanunu 330’uncu maddeye göre her ne kadar taraf adına ücret takdir ediyor iseler de avukat ve müvekkili arasındaki hukuki ilişkiye gelindiğinde bu meblağ avukata aittir. Yani müvekkil bu parayı tahsil etmiş ise bile bu parayı avukatına ödeyecektir. Avukata sözleşmesel olarak ödenmiş bulunan ücret bu meblağı avukata ödemeye engel olmayacaktır.

Haberin Devamı
Sıradaki haber yükleniyor...
holder