Tamer Heper Mal paylaşımında zamanaşımı
HABERİ PAYLAŞ

Mal paylaşımında zamanaşımı

Eşime karşı boşanma davası açtım. Kendisi imzadan imtina ediyor, duruşmalara katılmıyor. Boşanma gerçekleşirse tazminat, nafaka ve mal paylaşımı için dava açma süresi var mı?  A.G.

*****

Okuyucumun sözünü ettiği husus özellikle edinilmiş mallara katılma rejimi nedeniyle açılacak davalar. Daha önceki yazılarımda değindiğim gibi boşanmalarda eşlerin mevcut mallarının da paylaşımı söz konusudur. Artık eskisi gibi herkes kendi malını alıp ayrılmıyor. Eşlerin mallarının bir hesaplaması yapılıyor. Erkeğin malı üzerinde kadının hakkı, kadının malı üzerinde erkeğin hakkı bulunduğu kabul ediliyor ve buna göre hesaplama yapılıyor. En basit anlatım ile evlilik birliği içinde edinilen malların maddi değerleri her bir eş için hesaplanıyor. Daha çok değerde mal sahibi olanın değerinden daha az değerde mal sahibi olanın değeri çıkarılıyor. Artık rakam ikiye bölünüp karşı tarafa ödeniyor.

*****

Dediğim gibi bu basit hali. Birbirinin malına katkı yapan var, biri mal edinirken parasal destek olan var. İşte bütün bunlar bir hesap meselesi haline geliyor ve uzun yıllar sürebiliyor. Bu hesap, boşanma davası sırasında yapılmıyor. Okuyucumun sorduğu gibi boşanma kararı verildikten ve kesinleştikten sonra yapılıyor. Ancak okuyucum haklı olarak ‘ne kadar süre sonrasına kadar bu hesaplama yapılabilir’ diyorsa da yasalarımızda bunun için bir süre belirlenmemiş. Ancak incelenen olaylar sırasında hangi sürelerin uygulanacağı hususu tartışma konusu olmuş. Neticede Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2013 yılında verdiği bir karar, uygulama alanı bulmuştur. Bu karar Türk Borçlar Kanunu’nun 146’ncı Maddesi’ne dayanan bir karardır. Bu maddede; “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça her alacak 10 yıllık zamanaşımına tabidir” denilmektedir. Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde bu davalar açılabilir hale gelmiştir.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder