Tamer Heper Mirasın taksimini talep mümkün
HABERİ PAYLAŞ

Mirasın taksimini talep mümkün

Dededen kalma muhtelif tarla ve gayrimenkuller var. Bunlar birçok ortaklı. Tapularında elbirliği yazıyor ama metrekareler de belirtilmiş. Bu halde biz paylı mülkiyet miyiz? Bu gayrimenkuller için ortaklığın giderilmesi talepli dava açsak bu davaya bakılır mı? H.K.

Okuyucum bir gayrimenkulden değil muhtelif gayrimenkullerden söz ediyor. Bunlar miras olarak kalmış, hatta birinin tapu örneğini göndermiş. Buna göre durum şu: Tüm gayrimenkuller miras olarak kaldığına göre ortada bir elbirliği mülkiyeti var. Nitekim göndermiş olduğu örnekte ‘Hisse: Tam’ notunun yanında ‘Elbirliği No.’ yazılı ve her ortak için aynı not var. Dolayısıyla bu tapular elbirliği mülkiyet tapusu. Metraj ise hisse veya pay anlamına gelmiyor. Dolayısı ile okuyucumun bahsettiği gayrimenkuller bugün elbirliği mülkiyetinde.

Haberin Devamı

Peki bunlar için ortaklığın giderilmesi davası açılabilir mi? Şimdi bir detaya işaret etmek durumundayım. Şayet bu gayrimenkuller içinden biri için ortaklığın giderilmesi talepli dava açılacak ise bu mümkün. Ama tüm gayrimenkullerin ortaklar arasında bölüştürülmesi talep edilecek ise bu durumda mirasın taksimi talepli dava açmak gerek. Böyle bir davada miras kalan tüm malvarlığı mirasçılar arasında paylaştırılır. Dolayısıyla tümü bir davada mirasçılar arasında paylaştırılmış, bazı malların değeri açısından bakıldığında değerler arasında fark doğarsa bunlar nakdi olarak denkleştirilir ve sonuca varılır. Okuyucum dava açmayı düşünüyor ise bu ayrıma dikkat etmeli.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder