Ortaklık giderilecek

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News
Biz üç kardeşe anne babamızdan miras olarak ev kaldı. İki kardeş bu evlerin muhafazasını, üçüncü kardeş satılmasını istiyor. Şayet kendisine satılmaz ise bizi dava etmekle tehdit ediyor. Böyle bir dava ne davası olabilir? Böyle bir dava sonucu evler satılacak ise önce biz kardeşlere teklif edilmesi gerekir mi, yoksa bizim dışımızda birilerine mi teklif edilmesi gerekir? ● S.K.

Olay bir tek okuyucumun başına gelmiş bir olay değil. Nedense bizde ortaklıklar bir türlü yürümüyor, ortaklar kardeş bile olsalar. Okuyucumun durumunda, satış isteyen kardeşin iki türlü davranışı mümkün.

Birinci davranış ve daha yaygın olanı ortaklığın giderilmesi talebi ile mahkemeye başvurmaktır. Böyle bir davada hakim önce bu malın ortaklar arasında bölüşülüp bölüşülemeyeceğine bakar. Şayet bölüşülebiliyorsa ortaklar arasında bölüştürür. Mesela okuyucum ‘ev’ diyor. Bu ev birkaç daireli ise ve bağımsız bölümler oluşturulabiliyor ise davalıların da teklifi ile kat mülkiyeti tesisi sureti ile ortaklar yani kardeşler arasında bölüştürür. Yok bu bir daire ise üçe bölünemeyeceği için satışına karar verilir. Satış ihale sureti ile yapılır. Herkes ihaleye katılabilir.

En yüksek bedeli teklif eden mala sahip olur. Elde edilen bedel kardeşler arasında miras payları oranında paylaştırılır. Burada önce ortaklara teklif edilir veya dışarıdan birilerine teklif edilir diye bir ayrım yoktur, herkes ihaleye katılabilir.

DAVA AÇILMASI GEREKİR

İkinci olarak akla gelebilecek bir dava daha vardır ama pek uygulanmaz. Bu gayrimenkul sizlere miras olarak kaldığı için elbirliği mülkiyeti şeklinde sahip olursunuz. Hissedarlardan birinin hissesini satması hukuken mümkün değildir. Şayet bu mülkiyet paylı mülkiyete çevrilir ise o zaman ortakların birine kendi hisselerini satma imkanı olur.

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi için dava açmak mümkündür ama bu belli prosedür işletilmek sureti ile tapuda da yapılabilir. Ancak sizin olayınızda bu yolun izleneceğini pek tahmin etmem. Olsa olsa yapılacak iş, satış isteyen kardeşin ortaklığın giderilmesi talebi ile dava açmasıdır.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder