Sözleşme yanlış hazırlanmış

21 Mart 2016, Pazartesi 19:00
AA

Arsamı kat karşılığı müteahhide verdim. Müteahhit binayı yapmaya başladı. Bu arada tüm daireleri kendi adına tapuya tescil ettirmiş. Şimdi bana iki dairenin satışını yapalım diyor. Satışını yapmayı teklif ettiği kişi benim. Bu durumda benden bir de iskan için para istiyor. Oysa sözleşmemizde masrafların müteahhide ait olduğu yazılı. Bu mesele nasıl halledilir?  E.O.

Şimdi okuyucum bana iskan masrafını soruyor ama bence problemi daha büyük. O da şu: Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığında arsa sahibine verilecek daireler ile müteahhide verilecek daireler sözleşmede belirtilir ve tapuya tescil sırasında sözleşme tapuya ibraz ile taraflar adına tescil edilir. Bu şekilde davranıldığında bir vergi tahakkuk etmez.

Ancak bugün tüm bağımsız bölümler müteahhide ait olmuş. Peki sözleşmedeki paylaşım ne oldu? Bugün okuyucum adına tescil için ancak dava açmak zorunda kalacak. Bu birinci husus.

İkinci husus; tapuya müteahhit adına tescil edilen daireler sonradan okuyucum adına tescil edilecek olursa hem tapu harcı ödenmesi gerekecek hem de müteahhidin teklif ettiği şekilde satış olarak gösterildiğinde müteahhit adına Gelir Vergisi tahakkuk edecek ki, arsa sahibine devredilecek daire sayısı öyle bir-iki daire olmayacağına göre tüm daireler satış gösterileceği için satın alma değeri üzerinden oldukça yüklü bir Gelir Vergisi tahakkuk edeceği için okuyucum ile müteahhit arasında önemli bir problem daha yaşanacak.

Bu durumda sormam gerekiyor, bu işi yapan müteahhit ise bütün bunları bilmiyor mu? Bilmiyor ise o halde inşaatı yapan mesleği müteahhit olan biri değil. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi öyle gelişigüzel yapılmaz. Hukuki bilgi ister. Hukuki bilgiden yoksun olarak yapıldığı takdirde böyle problemler yaşanır. Şimdi sizin ne yapacağınıza geleyim. Bence sizin sözleşmenizin bir meslektaşım tarafından incelenmesi ve buna göre hukuki girişimlere karar verilmesi lazım. Aksi takdirde karşınızda önemli problemlerin olduğu anlaşılıyor.

Sıradaki haber yükleniyor...