Tapuya şerh veremezsiniz

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Babamdan anneme ve biz çocuklarına gayrimenkul miras kaldı. Annem köyde oturmayı tercih etti, köyde oturuyor ancak çok yaşlandı. Ben çocuklarımın okulu nedeni ile şehirde yaşamak zorundayım, kardeşlerimden biri öldü biri yurt dışında. Elbette anneme yardımcı olmaya çalışıyorum ama annem yaşı nedeni ile hukuki işlem yapma iktidarına sahip değil. Hatta babamdan kalan emekli maaşını dahi birilerine kaptırdı, yani aldatılmaya çok müsait. Şimdi benim korkum babamdan kalan gayrimenkulleri birilerine kaptırması. Bunu önlemek için tapuya şerh verebilir miyim?  A.S.

Asıl kural, herkes mallarından dilediği gibi tasarruf eder. Yasalar çerçevesinde istediği gibi kullanır, isterse de satar. Bu durumda birinin malını satmaması için tapuya şerh verilemez. Ancak malın sahibinin hukuki işlem yapma ehliyetini kaybetmesi halinde elbette alınacak önlemler vardır. Bunu söyleyeceğim ama sizin durumunuza bir açıklık getirmek istiyorum.
[[HAFTAYA]]

Diyorsunuz ki gayrimenkuller babadan miras kaldı. Bu halde siz mirasçılara bu yerler iştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) durumunda kalmıştır. İştirak halinde mülkiyette hissedarlardan biri istese de yani aklı başındaysa bile hissesini satamaz. Dolayısı ile siz halen iştirak halinde malikseniz anneniz zaten hissesini satamaz. Ancak mülkiyet paylı mülkiyete dönüştü ise bu halde hissesini satabilir, ancak sizlerin bir öncelikli alım hakkınız (şüf-a hakkınız) var. Şimdi bunların dışında annenizin hukuki ehliyet yapamayacak durumda akıl hastalığı (yaşlılık nedeni ile de olabilir) bulunduğu iddiasında iseniz mahkemeye başvurup kendisine vasi tayinini isteyebilirsiniz. Dolayısı ile tapuya şerh vermekle değil bu kararı almakla, arsalarının yanında tüm malvarlığını da koruma altına almış olursunuz.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder