Tespit istenebilir

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sitede uzun süredir problem yaşıyorum. Bazı paralar isteniyor ama bunlara ait belge yok. Bir cetvel gönderiliyor, ne manaya geldiği belli değil. Yazı ile sordum yanıt alamadım. Mahkeme yolu ile açıklama isteyebilir miyim? ● E.T.

★ ★ ★ ★ ★

Sitelerde veya tek binalarda yönetici iki türlü para toplar. İlki, kesinleşmiş işletme projesi ile kabul edilmiş aidattır. İkinci olarak aidat dışında yapılması gereken masraf varsa bunu katılım payı adı altında toplar. Aidat rakamı bellidir.

Dönem başlarında kesinleşmiş işletme projesiyle o yıl içinde toplanacak aidat belirlenmiştir. Kesinleşmiş işletme projesi kat malikleri kurulunda kabul edilmiş, toplantıya katılanlar bu konuda oy kullanmış, katılmayanlara tebliğ edilmiştir.

Kat malikleri toplantısında kabul edilmemişse yönetici işletme projesini yapar, tüm kat maliklerine tebliğ eder, itiriz olmazsa kesinleşir, itiraz olursa kat maliklerini toplar itiraz konusu görüşülür. Tüm kat maliklerine tebliğ olunduğundan yine herkes durumdan haberdardır.

★ ★ ★ ★ ★

Ekstra bir masrafın çıkması halinde bu ilan edilir. Bu bir onarımsa muhtelif teklifler alınır, durum ilan tahtasında açıklanır. Buna göre arsa payı oranında katılım bedeli toplanır, yine herkesin bilgisi dahilinde yapılır. Ayrıca herkesin tek tek bilgi istemesi durumunda yönetim buna yetişemeyeceği için bunlara ait denetim denetçi tarafından yapılır.

Denetçi üç ayda bir denetleme yapar, gerekli görülmesi halinde daha sık denetleme yapabilir ve denetleme sonucunu bir rapor halinde açıklar. Hatta bu raporu ya denetim defterinde dosyalar veya karar defterine koyar.

★ ★ ★ ★ ★

Mahkemeye başvurup “Bu giderlerin ne olduğunu benim için öğren” diyemeyiz. Ancak böyle bir gider olmadığı veya gereksiz para toplandığı endişesiyle ödeme yapılmaz ve “Borcun bulunmadığının tespiti” talepli bir dava açılabilir veya ekstra para talebi halinde yine borcun bulunmadığının tespiti talep edilebilir.

Bu davada bilirkişi incelemesi yapılır ve o kişinin borcunun bulunup bulunmadığına karar verilir.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder