Toplantı 'yok'tur

17 Ekim 2014, Cuma 05:00
AA

125 bağımsız bölümlü sitemizde kat malikleri kurulu toplandı ancak toplantı nisabı sözlü vekaletnamelerle sağlandı. Divan başkanlığını denetleme kurulu üyesi yaptı. Alınan karalar karar defterine yazılıp imzalanmadı. Denetim kurulu seçiminden hemen sonra bir denetçi istifa etti. Karar sonuçları imza karşılığı kat maliklerine verilmedi öyle elden dağıtıldı. Bu toplantı geçerli midir?  E.Y.

Okuyucum mektubu ile sorusunu sormuş, altına da bir not eklemiş. “Mektubumu şaka sanıp yanıtlamaktan kaçınmayın, olay aynen böyledir” diyor. Okuyucularım endişe etmesin 42 senelik meslek hayatımın sonunda artık neyin şaka neyin ciddi olduğunu anlıyorum. Ayrıca kat mülkiyeti konusunda yapılan yanlışlar o kadar çeşitli ki bunlar bir şey değil.

[[HAFTAYA]]

Okuyucuma önce bir hikayeyi hatırlatayım: Napolyon, ordusunun yenilgisini sorguluyormuş. Komutanlarına “Neden yenildik?” diye sormuş. Komutanlar birçok neden var birincisi barutumuz yoktu” deyince Napolyon, “Bırakın başkasını saymaya gerek yok” demiş. Okuyucum da aksaklıkları sıralamış ya şimdi ben de kendisine şunu söyleyeceğim. Diyorsunuz ki, alınan kararların altı imzalanmadı. Bırakın başkasını saymaya gerek yok, bu toplantı geçersiz falan değil, bu toplantı ‘yok’ hükmündedir. Geçersiz karar veya toplantılar, iptali mümkün toplantı veya kararlardır. Mahkemeye başvurulur, iptali istenir. Mahkeme iptal kararı verirse, iptal hükmü karardan itibaren başlar. Ancak ‘yok’ hükmünde bir olay varsa, baştan beri yoktur. Hiçbir zaman hüküm ifade etmez. Kat malikleri toplantısı tutanakla tespit edilir ve mutlaka toplantıya katılan kat malikleri tarafından altı imzalanır. Bu o kadar net bir kuraldır ki toplantı tutanağını sadece divan imzalasa bile olmaz. Bu halde bile kararlar yok hükmündedir. Dolayısı ile okuyucumun bahsettiği toplantı baştan beri ‘yok’tur. İptali mümkün kararlar ile yokluk durumu çoğunlukla bilinmez veya fark edilmez ama aralarında çok önemli fark mevcuttur. Diğer hususları tartışmaya bile değmez. Ancak şu hususu açıklamadan yapamayacağım: Toplantıya vekaleten katılanların yazılı olarak vekaletname sunmaları gerekir. Bu vekaletin noterden olması gerekmez, düz beyaz kağıda yazılı olması yeterlidir.

Sıradaki haber yükleniyor...