Vekalet artık geçersiz

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Bazı işlerim vardı, çok yakın arkadaşıma münhasıran o iş ile ilgili olmak üzere vekalet verdim. Arkadaşım işlerimi halletti bana vekaletnameyi elden teslim etti. Ben bu vekaletnameyi ne yapmalıyım? Yırtıp atmalı mıyım, arkadaşı vekaletten almalı mıyım? Bunun bir süresi varmı?  SMS

Vekaletnameler çeşitlidir. Bizim avukat olarak aldığımız vekaletnameler çoğunlukla umumi vekalet dediğimiz dava takip işleri için hazırlanmış vekaletnamelerdir. Mesela bunlarla tapuda işlem yapılamaz. Tapuda işlem yapmak için özel şekilde hazırlanmış vekaletnameler gereklidir. Bir de sizin hazırladığınız gibi özel işler için hazırlanmış vekaletnameler vardır.

[[HAFTAYA]]

Bu vekaletnamelerle sadece vekaletnamede belirtilen işlemler yapılır. Anladığım kadarı ile sizinki bunlardan. Özel olarak belli işlemler için verilir başka işlemlerde kullanılamaz. Bunun için size iade edilmiş bu vekaletnameyi ister atın ister saklayın, zaten artık bir başka işe yaramaz. Umumi vekaletnamelerde çok sorulan bir soruyu siz de sormuşsunuz: “Bunun bir süresi var mı?” Sizinkinin süresi yetki verilen işin yapılmasıyla bitmiş. Ancak bizlerin aldığı vekalet türü gibi umumi vekaletnamelerde son bulması için bir süre yoktur. Vekaletteki yetkinin son bulması için ya vekalet veren vekili azledecek ya vekil istifa edecek veya taraflardan biri ölecek. Bunun dışında vekalet belli süreler geçti diye son bulmaz. Bazı vekaletnamelerin metninin içine süre konulmuş olabilir. Böyle bir süre konulmuşsa, o tarihte yetki sona erer. Bunların dışında vekalet kendiliğinden son bulmaz. Bazı yerlerde eski tarihli vekaletnamelerle iş yapılmadığına çok tanık oldum. Pek çok olayda vekaletnamenin tanziminin üzerinden 10 yıl geçtiği için geçersiz addolunduğunu gördüm. Sıkılarak söyleyeyim bunlardan biri bir noterlikti. Biliyorsunuz noterler hukukçudur. Bu iddia bilgisizliğin sonucudur. 10 yıl geçmekle vekaletname geçersiz olmaz. Yeri gelmişken bunu da anlatarak belki birkaç yersiz tartışmaya son vermiş olurum.

Yazarlarımızdan

01 Mart 2021, Pazartesi 09:46
01 Mart 2021, Pazartesi 09:40
01 Mart 2021, Pazartesi 07:00
Sıradaki haber yükleniyor...
holder