Tamer Heper Yasa iki defteri öngörüyor
HABERİ PAYLAŞ

Yasa iki defteri öngörüyor

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 32 ve 36’ncı maddesinin yönetim bölümünde karar defterini, madde 41 de denetçinin kullanacağı defteri açıklıyor. Acaba her iki defter yerine tek bir defter tutulup hem yönetim hem de denetçilerin kullanması uygun mu, bu yasal mı? L.K.

***

Evet, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 342’nci maddesi, “Kat malikleri kurulu kararları 1’den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter mühürü ile tasdikli bir deftere yazılarak toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır” demektedir.

Denetçi için de “denetçiler bu raporu, verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer unsurları 1’den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mühürü ile tasdikli bir deftere geçirip, tarih koyarak altını imza eder” demektedir. Görüldüğü gibi aslolan iki ayrı defterdir.

Denetçilerin yönetim planında başka şart koşulmamış ise gerektiğinde daha sık olmak kaydıyla her üç ayda bir denetim yapılacağı hususu vardır. Dolayısı ile her üç ayda bir denetim yapılacak ise bir denetim defterinin bulunması gerekecektir.

***

Ancak tatbikata geldiğimde; denetçiler kat malikleri toplantısından önce denetim yapmakta ve bir rapor hazırlamaktadır. Bu rapor kat maliklerine sunulmakta sonra alınıp kat mülkiyeti ile ilgili belgeler arasına koyulmakta. Sonrasında toplantıda yönetim ve denetim ibra edilmekte.

Dosyasında saklanan belge olarak muhafaza edilmektedir. Tatbikatta gördüğüm de denetim sonucu yönetimin ve denetimin ibra olunduğu hususu toplantı tutanaklarından izlenmekte, gerektiğinde bu karar defteri incelenerek bir neticeye varılmaktadır. Yani tatbikatta ikinci bir denetim defterine çok rastlamamaktayız.

Okuyucumun binasında da denetim kat malikleri toplantısından önce yapılıp, toplantıya sunulan bir rapor halinde olacak ise bu rapor dosya içinde saklanacak. Kat malikleri kurul kararı içinde de denetim raporunun okunup yöneticinin ve denetçinin ibra olunduğu hususu karar defterinden incelenecektir. Ancak ibra olunmayan hallerde bu rapor önem arzettiğinden özel olarak muhafazası şarttır.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder