Yetkilerini kullanmışlar

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

41 bağımsız bölümlü sitemizde iki katlı kapıcı dairesi var. Bunlardan biri bahçıvan olarak çalışana tahsis edildi, diğeri boş. Sitemizin Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından oybirliği ile boş olan kapıcı dairesinin kiralanması kararı alındı. Ancak bazı kat malikleri buna karşı çıkıyor. Yönetim planımızda; Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun haiz olduğu tüm yetkileri sitemizin Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na devrettiği yazılıdır. Acaba karşı çıkan kat malikleri dava açsa, kararı iptal ettirebilir mi? M.T.

***

Okuyucuma önce konu ile ilgili yasa metninden bir parça aktarayım, sonra yanıtıma geçeyim. Yasa diyor ki; “... Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nca yönetilir ve yönetim tarzı kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla bu kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu yetki, yönetim planında Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na verilebilir... Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim planında belirtilir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nda bu yöneticiler ve temsilciler, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptir.”

***

Şimdi olaya geleyim. Okuyucumun sözünü ettiği kapıcı dairesi ortak yerlerdendir. Dolayısıyla bu yer ile ilgili yapılacak bir tasarruf için kat maliklerinin çoğunlukla alacağı bir karar değil, tüm kat maliklerinin alacağı bir karar gereklidir. Ancak okuyucumun sitesinde Toplu Yapı Temsilciler Kurulu var ve yönetim planı, kat malikleri kurulunun yetkilerini bu kurula devretmiş.

Biraz önce bahsettiğim yasa metnine de bakılırsa kat malikleri kurulunun yetkileri, temsilciler kuruluna devredilebilir. Okuyucumun sitesinde bu yapılmış. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nda oybirliği ile alınan karar, kat malikleri kurulu kararı olarak değerlendirilebilecek ve geçerli kabul edilebilecektir.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder