Dünya bunu tartışıyor

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yapay zeka, robotik sistemler, otomasyon, büyük veri (Big Data) ile birlikte başta hologramlar, 3D, artırılmış gerçeklik olmak üzere tüm diğer gelişmiş teknolojiler, hiç kuşku yok ki eğitimi ve öğrenmeyi de kaçınılmaz olarak dönüştürecek. Tüm insanlık pandemi ile gerçek anlamda hızlı bir dönüşüm provası yapmış oldu. Değişimin neye benzeyeceğini uygulamalı olarak yaşadı. Kısacası, eğitim şimdilik ancak ‘hibrid’ modele doğru ilerlemeye başladı. Daha kat etmesi gereken çok yol var.

Gerçek dönüşüm bambaşka ve devasa, devrimsel hamleler gerektiriyor. O yüzden de eğitimden yaldızlı yetenekler bekleyen insanlık, doğa ve iş alemi; bilim ve teknolojinin ışığında Endüstri 4.0’ı adeta pas geçip doğrudan Endüstri 5.0’a zıplama gayretleri içinde. Bu durumda tabii ki dünyaya süper-hiper becerikli, geleceğe hazır gençler yetiştirmesi beklenen eğitimin de 2.0’dan 5.0’a sıçraması kaçınılamayacak bir zorunluluk.

5.0 EĞİTİM NEDİR?

Türkiye daha ‘Okullar açılsın mı, açılmasın mı?’ diye düşünürken dünya, çoktan eğitim 5.0’ın peşinde düştü. Peki nedir Eğitim 5.0? Eğitim 5.0, insanların öğrenme deneyimi ile becerilerini özgürce geliştirmelerine olanak sağlayan bütüncül bir sistemi ifade ediyor. Eğitimi yalnızca ya da büyük ölçüde okulların, eğitenlerin, akademik sistemin sorumluluğu olarak görmüyor. Eğitimi, temel olarak zihinsel, sosyal ve duygusal olarak güçlü, sağlıklarını ve kişisel gelişimlerini önemseyen bireyleri besleyecek şekilde gelişmiş, bütün toplumu ve insanoğlunu kapsayan komple bir yapı olarak konumlandırıyor.

YAPILMASI GEREKENLER

  • Her şeyden önce teknolojiyi eğitim gündeminin merkezine koymanın anlamsız ve gereksiz olduğu anlaşılmalı. Alt yapı, cihaz, internet zaten hayatın her katmanında olmazsa olmaz seviyede zorunluluk haline gelen araçlardır. Bu yüzden esas ve temel kaynağın ‘içerik + deneyim’ olduğu net bir biçimde kavranmalıdır.
  • Ders ve projelerde fiziksel aktivite teşvik edilmeli. Ekran zamanı konusunda farkındalık geliştirecek, özendirecek, bolca insan-insana ve doğa ile etkileşimli programlar geliştirilmelidir.
  • Sınav, test gibi ders çalışmaktan, daha doğrusu ezberlemekten, yormaktan ve yıldırmaktan başka hiçbir şeye hal ve vakit bırakmayan; yararından çok zararı olduğu besbelli antik sistemler hızla terk edilmelidir.
  • Eğitimin olmadığı yerde cehaletin yol açtıklarını özellikle ülkemiz ve çevresinde gürül gürül gözlemlediğimiz, etkilendiğimiz zamanlardan geçiyoruz. Değişmek, eğitim seferberliğine adanmak için daha ne bekliyoruz?

Sıradaki haber yükleniyor...
holder