Dini bilgilerRamazan duası! Ramazan duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve faziletleri! Ramazan’da okunacak dualar nelerdir?

Ramazan duası! Ramazan duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve faziletleri! Ramazan’da okunacak dualar nelerdir?

Ramazan duası! Ramazan duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve faziletleri! Ramazan’da okunacak dualar nelerdir?

Ramazan duası, Ramazan ayının gelmesi itibariyle pek çok kişi tarafından araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan’da her an Müslümanlar için bir hazine olarak kabul edilirken sık sık dualar okunuyor. Peki, Ramazan’da okunacak dualar nelerdir? İşte, Ramazan duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve faziletleri!

Ramazan duası olarak bilenen dualar, gün ve gece boyunca okunmakla birlikte, pek çok fazilete sahiptir. Aynı zamanda Ramazan duası Arapça ve Türkçe olarak okunabilmekte ve Allah-u Teâlâ’dan tutulan oruçların kabul edilmesi ve günahların affı dilenmektedir. İşte, Ramazan’da okunacak duaların Türkçe Arapça okunuşları ile birlikte faziletleri…

RAMAZAN’DA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Ramazan duası Ramazan duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve faziletleri Ramazan’da okunacak dualar nelerdir

RAMAZAN DUASI 1

“Allahummec’ al siyami fihi siyam’ es ve giyami fihi giyam’ el gaimin ve nebbihni an nevmet’ il- ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah’ el- alemin ve’ fu anni ya afiyen an’ il- mucrimin.”

ANLAMI

“Allah’ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim! Amin.”

RAMAZAN DUASI 2

“Allahumme garribni fihi ila merzatike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li- giraeti ayatike bi- rahmetike ya erham’ er rahimin.”

ANLAMI

“Allah’ım! Bugünde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bugünde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin.”

RAMAZAN DUASI 3

“Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli- savmel’ ğadin min- şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema- ahhertü.”

ANLAMI

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek tüm günahlarımı bağışla. Amin.”

Ramazan duası Ramazan duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve faziletleri Ramazan’da okunacak dualar nelerdir

RAMAZAN DUASI 4

“Allahumme habbib ileyye fih’ il- ihsan, ve kerrih ileyye fih’ il- fusuge ve’l- isyan, ve harrim aleyye fih’ is- sehate ve’n- niran, bi- avnike ya ğiyas’ el- musteğisin.”

ANLAMI

“Allah’ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı! Amin.”

RAMAZAN DUASI 5

“Allahumme tahhirni fihi min’ ed- denesi ve’ l- egdar, ve sabbirni fihi ala kainat’ il- egdar, ve veffigni fihi li’ t- tuga ve suhbet’ el- ebrar, bi- avnike ya gurrete ayn’ il- mesakin.”

ANLAMI

“Allah’ım! Bugünde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması takdir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bugünde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru! Amin.”

RAMAZAN DUASI 6

“Allahummec’ al sa’ yi fihi meşkuran ve zenbi fihi mağfuran ve ameli fihi magbulen ve aybi fihi mestura, ya esme’ as- samıin.”

ANLAMI

“Allah’ım! Bugün de çabalarımı mükafatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü -günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı! Amin.”

RAMAZAN DUASININ FAZİLETLERİ

Ramazan duası etmek bu ayda ruhunuzu besler.

Ramazan duası kalplerdeki iman sevgisini tazeleyebileceği gibi bu ayın nimetlerinden de faydalanılmasını sağlar.

Ramazan duaları günlük olarak aynı şekilde edilebileceği gibi her gün farklılaştırılarak da edilebilir.

 

SIRADAKİ HABER