Türkçe belirleyici test olacak!

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adayların genelde Türkçe testinde zorlandığını söyleyebiliriz. Türkçe’de dilbilgisi sorularının sayısı azaltılmış, paragraf sorularının sayısı artırılmış. Türkçe testinde doğrudan bilgiyi sorgulayan soru sayısı 6’yı geçmiyordu. Cümlede ve paragrafta anlam soruları anakiz ağırlıklıydı. Üst düzey düşünme becerilerini ölçen soru yapılarının bu yıl da kullanıldığı görülüyor. Analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorularla karşılaştık. Sayısal bölümde işlem ve grafik soruları azalmış, onun yerine yorumlara, çıkarım ve mantık soruları ağırlık kazanmış. Matematik sorularında dahi sözel ve akıl yürütmeye dayalıydı. Soruların, derslerdeki temel kazanımların günlük yaşam problemleri ile ilişkilendirerek hazırlandığı görülüyor. 

★ ★ ★

✔ TARİH: TYT MANTIĞINA UYGUN 

Soruların tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülüyor. Orta zorlukta bir sınavdı.

✔ COĞRAFYA: ORTA ZORLUK DÜZEYİNDE 

Çok zor olmayan sorularla karşılaştık. Temel bilgi olmadan sorular çözülemez. Sorular kavram düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikte. Genel olarak orta düzeyde bir sınavdı.

✔ FELSEFE: KONU DAĞILIMI DENGELİ 

Okuduğunu anlamaya dayalı, nitelikli paragraflardan oluşmuş sorular vardı. Kavramsal analiz gerektiren sorulara yer verilmiş. Sonuç çıkarabilme becerisini ölçen sorular vardı.

✔ DİN KÜLTÜRÜ: MÜFREDATA UYGUN 

Öğrencilerin kavramlara hâkim olmasını gerektiren sorular vardı. Sorular müfredata uygundu.

✔ KİMYA: BİLGİYİ YORUMLAMAYA DAYALI 

Bilgiyi yorumlamaya daylı sorular vardı. Grafik sorularına ve sayısal sorulara ağırlık verilmemiş, günlük hayatta kullanılan sorular geldi. Zor soru tipi yer almadı. Soruların güçlük düzeyi orta düzeydeydi.

✔ FİZİK: GÜNLÜK YAŞAMLA BAĞINTILI 

Soruların, temel kazanımların günlük yaşam ile ilişkilendirerek hazırlandığı görüldü. İşlem yapmayı gerektirmeyen sorular vardı. Yaşam temelli sorulardan oluşan, oldukça açık ve net sorular vardı.

✔ MATEMATİK: MANTIK YÜRÜTMEYE DAYALI 

İşlem ağırlığından çok mantık yürütmeye dayalı sorularla karşılaştık. ‘Yeni nesil’ diye tabir ettiğimiz sorulara ağırlık verildiği gözlendi. Matematik soruları görsel zekâya ve temel bilgiye dayalıydı.

✔ TÜRKÇE: SEÇİCİ SORULAR VARDI 

Paragraflar hem öğretici hem de edebî metinlerden seçilmiş. Adayların okuma anlama yeterlilikleri üst düzeyde ölçülmüş. Çeldiricilerinin güçlü olduğu görüldü. Nitelikli ve zorlayıcı sorular vardı.

✔ BİYOLOJİ: KAVRAM DÜZEYİNDE SORULAR 

Bilgi soruları kolay ve temel bilgileri içeriyordu. Yorumlamayı gerektiren sorular ise seçiciydi.

Yazarlarımızdan

09 Ağustos 2020, Pazar 11:19
09 Ağustos 2020, Pazar 07:01
09 Ağustos 2020, Pazar 07:01
Sıradaki haber yükleniyor...
holder