Problem çıkmaz

20 Şubat 2010, Cumartesi 05:00
AA

Biz iki erkek üç kız kardeşiz. Babamızın üç dükkanı ve bir evi vardı. Bunları bedelini ödeyerek satın aldık. Bu arada da kız kardeşlerimize bize ait birer daireyi bedelsiz verdik. Bu durumda babamızın ölümünden sonra kız kardeşlerimiz bu satışı iptal ettirme ihtimali kaldı mı? A.A.

Babanızın sahip olduğu malları hayattayken dilediği gibi tasarruf etme hakkı vardır. Dolayısı ile bu yerleri dilediği kişilere satabilir. Bu dilediği kişiler arasında elbette evlatları da vardır. Şayet evlatlarına bağış yaparsa ölümünden sonra diğer kardeşlerle problem yaşanır. Siz bedelini ödeyerek bu yerleri aldıysanız, babanızın ölümünden sonra problem yaşamamanız lazım. Ancak kardeşleriniz bu yerleri satın almış gibi gösterip bağış aldığınızı iddia ederlerse ve bunu ispatlarlarsa ancak o zaman problem yaşarsınız. Bu durumu da ancak davayı açan kardeşlerinizin ispatlaması lazım. Sizin kardeşlerinize daire vermeniz karşısında da bu bağışın bir değer farkını karşılama manasına geldiğini söylemeniz de mümkün olacaktır. Netice itibarıyla bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum.

Çok gecikmişsiniz

Babamı geçen yıl kaybettim. Ticaret yapıyordu ve borcu vardı. Bu borcu biz ödemek zorunda mıyız? Ayrıca vergi dairesine de borcu varmış, bu borç ne olur? Dul maaşı olacağı için reddimirasta bulunmadık, durumumuz ne olur? N.Ö.

Bir kimsenin ölümü halinde tereke tüm aktifi ve pasifi ile mirasçılarına geçer. Yani terekedeki malvarlığı mirasçılara geçtiği gibi ölenin borçları da mirasçılara geçer. Piyasaya olsun vergi dairesine olsun tüm borçları mirasçılar tarafından karşılanır. O kadar ki, mirasçılar sadece terekede mevcut malvarlığı ile değil şahsi malvarlıkları ile de sorumludurlar. Dolayısı ile babanızın borçlarını siz mirasçılar ödeyeceksiniz. Şayet ölümden sonraki üç ay içinde mirası reddetseydiniz bu borçtan kurtulacaktınız. Ancak mirası ret müddetini geçirmişsiniz. Şayet mirası reddetseydiniz, ölüm nedeni ile kalacak olan dul veya yetim maaşı kesilmeyecekti. Bunlar miras değil yasal haktır, mirası reddetmekle bunların da reddolunacağı fikri yanlıştır. Bunlar hak olarak kalır ve alınırdı, ancak süreleri geçirmişsiniz, borç mirasçılara kalmış.

Hesap karışık

Babam bir trafik kazasında vefat etti. Ancak trafik sigortası anneme ödeme yapmıyor. Gerekçesi, anneme maaş kalması ve çocukları olan bizlerin gelir sahibi olmamız. Böyle hakkı var mı? V. T.

Trafik sigortası, sigortalı aracın yaptığı kaza sonucu karşı tarafın uğradığı zararı tazmin amacı güder. Öncelikle sizlerin yani evlatların varlıklı olması tazminat ödememe nedeni olamaz. Ancak ödenecek tazminat ölüm nedeni ile olacak maddi kayıp (varsa hastane ve ilaç parası) ile destekten yoksun kalmayı kapsar. Destekten yoksun kalma, şayet babanız vefat etmeseydi annenize hayatı boyunca ne katkısı olabileceğinin hesabıdır. Ancak sigorta şirketi babanızın ölümü nedeni ile annenize (varsa) sosyal güvenlik kurumu nedeni ile ödenen paranın peşin sermaye değerini düşer. Bu hesapta da bazen tazminat ödenmemesi şeklinde bir sonuç çıkar. Bu hesaplar oldukça karmaşık olduğundan hesaplama tarzını anlatma imkanına sahip değilim. Ancak kazanın iş kazası olmaması halinde anneniz için bir miktar tazminat alma ihtimali mevcut olup bunu göz önüne alarak dava açmayı düşünürse dava açma süresi iki senedir ve görüyorum ki bir senesi geçmiştir. Ona göre hareket etmesinde yarar vardır.

Sıradaki haber yükleniyor...