Dini bilgilerNaziat Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Naziat Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Naziat Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Naziat Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Naziat Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Naziat Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Naziat suresi, sıklıkla araştırılan surelerden biridir. Naziat suresi, iniş sırasına göre 81. suredir. Naziat suresi İnfitar suresinden önce, Nebe suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Naziat suresini okuyanların tövbeleri artar ve bu sayede sevapları çoğalır. Akıl melekeleri gelişir ve ayrıca bu kişilerin algıları da açılır ve kuvvetlenir. Farkındalıkları artar ve etraflarına karşı daha anlayışlı olurlar. Naziat suresi günün her saatinde ve vaktinde okunması gereken bir suredir. Naziat suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça) Naziat suresi tefsiri, meali, fazileti ve anlamının detayları ile derledik.

Naziat suresi, iniş sırasına göre 81. suredir. Naziat Suresi İnfitar suresinden önce, Nebe suresinden sonra Mekke'de inmiş bir suredir.

NAZİAT SURESİ KONUSU

Sûrede ağırlıklı olarak kıyamet halleri, hesap, ceza ve mükâfat konuları, Allah’ın birliği, peygamberlik ve öldükten sonra dirilme gibi inanç esasları ele alınmış; bu arada Hz. Mûsâ ve Firavun kıssasından bir kesite yer verilmiştir.

NAZİHAT SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU

Vennazi ati ğarken.

Venna şitati neştan.

Ves sabihati sebhan.

Fessa bikati sebkan.

Felmudebbirati emren.

Yevme Tercu furracifetu.

Tetbe uher radifetu.

Kulubun yevme izin vacifetun.

Ebsaruha haşiatun.

Yekulune einna lemer dudune fiylhafireti.

Eiza kunna ızamen nehireten.

Kalu tilke izen kerretun hasiretun.

Fein nema hiye zecretun vahıdetun.

Feiza hum bissahireti.

Hel etake hadiysu musa.

İz nadahu rabbuhu bil vadil mukaddesi tuven.

İzheb ila fir avne innehu tağa.

Fekul hel leke ila en tezekka.

Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa.

Feerahul ayetel kubra.

Fekezzebe veasa.

Summe edbere yesa.

Fehaşere fenada.

Fekale ene rabbukum ala.

Feen hazehullahu nekalel ahıreti vel ula.

İnne fiy zalike le ubreten limen yahşa.

Entem eşeddu halkan emis semau benaha.

Refea semkeha fesevvaha.

Ve ağteşe leyleha ve ahree duhaha.

Vel arda bade zalike dehaha.

Ahrece minha aeha vemer aha.

Vel cibale ersaha.

Metaan lekum ve lien amikum.

Feiza caetit ammetul kubra.

Yevme yetezek kerul insanu ma sea.

Ve burrizetil cehıymu limen yera.

Feemma men tağa.

Ve aserel hayated dunya.

Feinnel cahıyme hiyelmeva.

Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehen nefse anil heva.

Feinnel cennete hiyel meva.

Yes eluneke anissati eyyane mursaha.

Fiyme entemin zikraha.

İla rabbike muntehaha.

İnnema ente munziru men yahşaha.

Keennehum yevme yerev neha lem yelbesu illa aşiyyeten ev duhaha.

NAZİHAT SURESİ TÜRKÇE MEALİ, ANLAMI

Naziat Suresi Türkçe Anlamı

Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,

Andolsun (mü'minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,

Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere,

Derken, öne geçenlere,

Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).

Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.

O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır.

Onların gözleri (korku ile) inecektir.

Şöyle derler: "Biz gerçekten gerisingeriye eski halimize mi döndürüleceğiz?"

"Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?"

"Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür" dediler.

Halbuki o, bir haykırıştan (sûr'un üfürülmesinden) ibarettir.

Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.

(Ey Muhammed!) Mûsâ'nın haberi sana geldi mi?

Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

"Haydi Firavun'a git! Çünkü o azmıştır."

"Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?

Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın!"

Derken Mûsâ O'na en büyük mucizeyi gösterdi.

Fakat o, Mûsâ'yı yalanladı ve isyan etti.

Sonra sırt dönüp koşarak gitti.

Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi:

"Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi.

Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı.

Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.

(Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.

Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir.

O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.

Ardından yeri düzenleyip döşedi.

Ondan suyunu ve merasını çıkardı.

Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.

Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.

35.En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar.

Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.

Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.

Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.

Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.

Onu bilip söylemek nerede, sen nerede?

Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir.

Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın.

Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.

NAZİAT SURESİ TEFSİRİ, FAZİLETİ VE ANLAMI

NAZİAT SURESİ TEFSİRİ

Surede tüm insanlara hitap edilmiştir ve kişilerin Allah şuurunu canlı tutmaları gerektiği ve ona saygısızlık etmekten de çekinmek gerektiği söylenmektedir. Allah yaratıcı sahip ve yönetici olarak rab ismi ile anılmaktadır. Tüm çağrılar ile beraber kıyamet ve ahiretin gerçekleri insanlara hatırlatılmış ve bu gerçeklerin kavranması için de birçok örnekler verilmiştir. Kıyamet sarsıntısının sıradan bir olay olarak görülmemesi gerektiği ve herkesin gözünde canlandırabileceği örnekler ile anlatılması surede yer alır. Evrende Allah'ın büyüklüğünü gösteren birçok örnek ve birçok durum vardır. Ölümden sonra dirilme üzerinde birçok bilgi verilmiştir ve bu konuyla ilgili tartışmalara da son verilmiştir. Yeterli bilgiye sahip olmadan dinin ve İslam'ın sorgulanmaması gerektiği ve gerekli bilgilenmeler için de Kur'an’ın ışığından gitmek gerektiği anlatılmıştır.

Surede Allah Teâlâ bazı varlıklara yemin ederek sûrenin ana konusu olan kıyamet ve öldükten sonra dirilme olayının mutlaka gerçekleşeceğini vurgulamıştır. Müfessirler, adlarına yemin edilen bu varlıkların neler olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

a) Bunların hepsi meleklerdir. İlk âyette “batmak üzere yükselenler” diye çevrilen nâziât kelimesinin anlamları içinde “kuyudan kova ile su çekenler” mânası da vardır. İnsanların ruhlarını bedenlerinden çekip çıkaran ölüm meleği ve yardımcıları bu sıfatla nitelendirilmiştir. Sözlükte “boğmak” anlamına gelen garkan kaydı, burada ölüm meleklerinin inkârcıların ruhlarını şiddetle çekip çıkarmalarını, “Sakin ve düzenli hareket edenler” diye çevrilen nâşitât ise müminlerin ruhlarını incitmeden hafifçe çekip alan melekleri ifade eder. “Yüzdükçe yüzenler”den maksat ise ya Allah’ın emrini yerine getirmek için gelip giderken ufuklarda denizde yüzer gibi hareket eden veya dalgıcın denizde yüzdüğü gibi insan bedeninde yüzerek ruhunu çıkartan meleklerdir. “Yarıştıkça yarışanlar” ise müminlerin ruhlarını cennete, kâfirlerin ruhlarını cehenneme götürürken birbirleriyle yarışan meleklerdir. “Emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenler”e gelince bunlar da evrenin nizamında Allah tarafından kendilerine verilen işleri yerine getiren meleklerdir.

b) İnsanların ruhlarıdır. Ölüm anında bedenlerinden zorlukla veya kolaylıkla ayrıldıkları, hızla ruhlar âlemine vardıkları, ruhlar âlemindeki makamlarına yarışırcasına gittikleri ve işleri yöneten meleklerin katına yükseldikleri için bu vasıflarla anılmışlardır.

c) Gaziler anlatılmaktadır. Yayları iyice gererek ok attıkları, oklarını kolayca fırlattıkları, karada hızla yürüdükleri ve denizde yüzdükleri, düşmanla savaşta yarışırcasına vuruşarak ileri geçtikleri ve savaş işlerini yürüttükleri için bu sıfatlarla nitelenmişlerdir.

d) Yıldızlardan söz edilmektedir. Bir ufuktan doğup diğerinden battıkları, bir burçtan diğerine yavaş ve düzenli bir şekilde akıp gittikleri, yörüngelerinde yüzerek yol aldıkları, hızları farklı olduğundan yarışır gibi birbirlerini geçtikleri ve Allah’ın koyduğu kanunlar uyarınca işlevlerini yerine getirdikleri için bu vasıflarla nitelenmişlerdir. Biz bu anlayışa daha yakın bir çeviri yapmış olduk.

Râzî âyetlerde bu mânaların hepsinin mevcut olma ihtimalinin bulunduğunu söylemiştir (daha fazla bilgi için bk. XXXI, 27-32; Şevkânî, V, 430-432; Elmalılı, VIII, 5552-5556; Ateş, X, 302-303).

Naziat suresi tam tefsiri için diyanet.gov.tr adresinde NAZİAT SURESİ TEFSİRİ sayfasına tıklayabilirsiniz.

NAZİAT SURESİ FAZİLETİ, FAYDALARI

Naziat suresini okuyanların tövbeleri artar ve bu sayede sevapları çoğalır. Akıl melekeleri gelişir ve ayrıca bu kişilerin algıları da açılır ve kuvvetlenir. Farkındalıkları artar ve etraflarına karşı daha anlayışlı olurlar. Naziat suresi günün her saatinde ve vaktinde okunması gereken bir suredir. Okurların hakka, iyiye ve güzele ulaşması için gün içinde sık sık Naziat suresini okumaları gerekir. Kişilikli, karakterli ve aynı zamanda kendini bilen kişiler olmaları için mutlaka Naziat suresini okumayı alışkanlık haline getirmeleri gerekir. Bilinçli ve zihni açık olması için kişilerin günde en az 1 kez Naziat suresini okumaları önerilmektedir. Bu kişilerin günahları silinir ve manevi duyguları da yükselir ve inançlarında da yükselme gözlemlenir.

SIRADAKİ HABER