Sureler Fecr Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Fecr Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Fecr Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Fecr Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Paylaş
Fecr Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Fecr Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Fecr Suresi, sıklıkla araştırılan surelerden biridir. Özellikle kullanım alanı açısından da önem taşıyan sureler arasındadır. Bu bakımdan Fecr Suresinin okunuşunu öğrenebilir ve anlamı hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Sizin için Fecr Suresi Suresi Okunuşu (Türkçe ve Arapça) Fecr Suresi Tefsiri, Fazileti ve anlamnıı detayları ile derledik.

Fecr Suresi iniş süresine göre 10. suredir. Fecr Suresi Duha suresinden önce, Leyl suresinden sonra inmiştir.

Haberin Devamı

FECR SURESİ SURESİ OKUNUŞU (TÜRKÇE VE ARAPÇA)

Fecr Suresi Okunuşu:

Vel fecri. Ve leyalin aşrın. Veşşef ı vel vetri. Velleyli iza yesri. Hel fiy zalike kasemun liziy hicrin. Elem tere keyfe fe ala rebbüke bi adin. İreme zatil imadi. Elletiy lem yuhlak misluha fiyl biladi. Ve semudelleziyne cabussahre bil vadi.

Ve fir avne ziyl evtadi. Elleziyne tagav fiyl bilad. Feekseru fiyhel fesade. Fessabe aleyhim rabbuke sevta azabin. İnne rabbeke lebil mirsadi. Femmel insanu iza mebtelahu rabbuku feekremehu vena amehu feyekulu rabbiy ekremeni.

Ve emma iza mebtelahu fedakere aleyhi rizkahu feyekulu rabbiy ehaneni. Kella bella tukrimunelyetiyme. Vela tahaddune ala tamil miskiyni. Ve tekül nettürase eklen lenmmen. Ve tuhıbbunel male hubben cemmen.

Haberin Devamı

Kelle iza dükketil ardu dekken dekken. Vecea rabbuke celmelekü saffen saffen. Ve ciy e yevmeizin bi cehenneme yevmeizin yetezekkerül insanu ve enna lehüzzikra. Yekukü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.

Feyev meizin la yüazzibu azabehu ehadun. Vela yusiku ve sakahu ehadün. Ya eyyetü hennefsülmutmeinnetu. İrci ıy ila rabbiki radıyeten merdiyyeten. Fedhuliy fiy ıbadiy. Vedhuliy cennetiy.

FECR SURESİ TEFSİRİ, MEALİ, FAZİLETİ VE ANLAMI

Fecr Suresinin Türkçe Anlamı: Tan yerinin ağarmasına and olsun. On geceye, çifte ve teke and olsun. Geçip giden geceye and olsun. Şüphesiz ki akıl sahibi olanlar için yemin etmeye değen özellikler vardır. Şehirlerin içinde benzersiz olan ve sütunlarla dolayı vadide kayaları oyan kazıklar sahibi Firavun'a neler olduğunu görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık edenlere yapılan şeylerdi. Bu nedenle Rabbin üzerlerine azap kamçısı yağdırdı. Rabbin gözetler. İnsan ise Rabbi onu derlediğinde ona rızıklar verdiğinde 'Rabbim bana ikramlarda bulundu' der. Ama rızıklar azalında 'Rabbim beni aşağıladı' der. Hayır yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda da birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Helal haram bakmadan mirası yiyorsunuz ve malı da çok seviyorsunuz. Hayır yeryüzü dağıldığı zaman saf saf dizildiğinizde o gün bunları hatırlamanın ne faydası olacak? Keşke önceden bir şeyler yapsaydım der fakat Allah edeceği azaptan vazgeçmez. Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Ey huzurlu olan nefis' Sen ondan razı o da senden razı olarak Rabbine dön' İyi kullar arasında gir ve cennetime gir!

Haberin Devamı

Fecr Suresinin Faziletleri: Fecr suresini okuyan kişiler kazadan ve beladan korunmaktadır. Kötü insanların gazabından korunmak için de Fecr suresinin okunması gerekir. Kötülüklerden ve belalardan korunmak için günde 7 kez Fecr suresinin okunması önerilmektedir. Ramazan ayında Fecr suresinin okunması ise kişileri tüm günahlardan korur ve mevcut olan günahları da affedilir.

Fecr suresini okumayı alışkanlık edinmiş olan kişiler kıyamet günü geldiği zaman nurlanır ve tüm kötülüklerden korunur şeklinde rivayet edilir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) Fecr Suresi ile ilgili şöyle buyurmuştur: 'Her kim Fecr Suresini Ramazan ayının ilk on günü, Muharrem ve Zilhicce'nin ilk on günü okursa, Allah onun tüm günahlarını bağışlar. Bu günlerin dışında da Fecr Suresi okunması halinde kıyamet gününde de kendisine nur olur ve tüm günahları affedilir.'

Haberin Devamı