Sureler Enfal Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Enfal Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Enfal Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Enfal Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Paylaş
Enfal Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Enfal Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Enfal suresi en çok araştırılan ve anlamı merak edilen surelerin başında geliyor. Enfal suresi özellikle kullanım alanı bakımından da önem teşkil eden sureler arasında yer alıyor. Bu bakımdan Enfal suresi okunuşunu öğrenebilir ve anlamı hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Enfal suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça) Enfal suresi tefsiri, meali, fazileti ve anlamını detaylarıyla sizler için derledik.

Enfal Suresi, 75 ayettir ve Bedir savaşından sonra Medine'de inmiştir. Sure adını ise ilk ayette geçen el-Enfal kelimesinden alır.

ENFAL SURESİ OKUNUŞU

Haberin Devamı

Yeseluneke anil enfal kulil enfalü lillahi verasul fette kullahe ve aslihuzate beyniküm ve etiyullahe ve rasulehu in küntüm müminın. İnnemel müminunellezıne iza zükirallahü vec ilet kulubühum ve iza tüliyet aleyhim aya tühu zadethüm ımanevve ala rabbihim yete vekkelun.

Ellezıyne yükıymunes salate ve mim ma razak nahüm yünfikun. Ülaike hümül mü'minine hakka lehum deracatun inde rabbihim ve mağfiratuv ve rizkun kerıym. Kema ah raceke rabbüke mim beytiyke bil hakkı ve ine ferıkam minel müminıne le karihun.

Yüca diluneke fil hakkı bade ma tebeyyene keennema yüsakune ilel mevtive hüm yenzuruyn. Ve iz yeıdü kümüllahü ıhdet taifeteyni enneha lekümve teved dune enne ğayra zatiş şevketi tekünü leküm ve yürıdüllahü ey yühikkal hakka bi kelimatihı ve yakta dabiral kafiriyn. Li yühıkkal hakkave yübtılel batıle ve lev kerihel mücrimün. İz testeğıysune rab beküm festecabe leküm enni mümiddüküm bi elfim min el melaiketi mürdifin.

Haberin Devamı

Vema cealehüllahü illa buşra ve li tatmeinne bihı kulubüküm vemen nasru illa min ındillah innellahe azızün hakim. İz yüğaşşikumün nüase emenetem minhüve yünessilü aleyküm minnes semai mael li yütah hiraküm bihı ve yüzhibe anküm rizeş şeytani ve li yerbita ala kulubiküm ve yüsebbite bihil akdam. İz yuhıy rabbüke ilel melaiketi ennı meaküm fe sebbitüllezıne amenu seülkıy fı kulub illezıne keferür rube fadribu fevkal a nakı vadribu minhüm kulle benan.

Zalike bi en nehüm şakkullahe ve rasuleh ve mey yüşak ıkıllahe ve rasulehu fe innellahe şedıdül ikab. Zalikümfe zukuhü ve ennelil kafirıne azaban nar. Ya eyyühellezine amenu iza lekıytüm üllezıne keferu zahfen fe la tüvelluhümül eddar. Ve mey yüvellihim yevmeizin dübürahu illa müteharrifel li kıtalin ev mütehay yizen ila fietin fekad bae bi ğadabim minellahi ve mevahü cehennem ve bi'sel mesiyr. Fe lem taktüluhüm ve lakinnellahe katelehüm ve ma rameyte iz ramete ve lakinnellahe ramave li yübliyel müminıne minhu belaen hasena innellahe semıun aliym. Zaliküm ve ennel lahe muhinü keydıl kafirin.

EBFAL SURESİ TEFSİRİ, MEALİ, FAZİLETİ VE ANLAMI

Enfal suresinde gerçek bir Müslümanda olması gereken özellikler, hicret, Müslümanlar arasındaki dayanışma ilişkileri, Allah'ın kullarına karşı fedakar olması, Allah'a itaatin sonuçları, maddi ve manevi değerlerin korunması gerektiği ve inkar sonucu insanların başına gelebilecek olan konular anlatılmıştır.

Haberin Devamı

Medine döneminde inmiş olan Enfal suresi Bakar suresinden sonra indirilmiştir. Enfal suresinden sonra ise Al-i İmran suresi indirilmiştir. Enfal suresini okuyan kişilerin iftiralardan temizlendiği, hapisten kurtulduğu ve haksızlıklara karşı da her zaman kazandıkları rivayet edilmiştir.

Aynı zamanda Enfal suresini okuyan kişiler küs ya da dargın olduğu biri varsa onun ile kısa sürede barışmaktadır. Faziletleri göz önüne alındığında oldukça etkili ve önemli bir sure olan Enfal suresi uzun olmasından dolayı zor ezberlenen bir sure olarak karşımıza çıkar. Uzun sureleri daha kolay ezberlemek için öncelikle bazı zamanlarda dinlemek ve sureye aşina olmak da oldukça önemlidir.

Haberin Devamı