Sureler Şems Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Veşşemsi Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Şems Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Veşşemsi Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Paylaş
Şems Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Veşşemsi Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Şems Suresi, sıklıkla araştırılan surelerden biridir. Özellikle kullanım alanı bakımından da önem teşkil eden sureler arasındadır. Bu bakımdan Şems Suresini öğrenebilir ve okunuşu hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Şems Suresi Okunuşu (Türkçe ve Arapça) Şems suresi Tefsiri, Meali, Fazileti ve anlamını detaylarıyla derledik.

Şems suresi Mekke döneminde inmiştir ve 15 ayetten oluşmaktadır. Sure, adını ilk ayetteki eş-şems kelimesinden almıştır ve Şems güneş demektir.

Haberin Devamı

ŞEMS SURESİ SURESİ OKUNUŞU (TÜRKÇE VE ARAPÇA)

Mekke döneminde inmiş olan Şems Suresi 15 ayetten oluşan kısa bir suredir. Özellikle bazı önemli kozmik olaylarla ve varlıklara değinmesi nedeniyle önem taşıyan sureler arasındadır. Bu nedenle Müslümanlar tarafından önemsenen ve faziletleri bakımından da sıkça okunan bir suredir. İniş sırasına göre 26. sure olan Şems Suresi Buruc suresinden önce, Kadir suresinden sonra inmiştir. Şems Suresi Okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duhaha. Vel kameri iza tekaha. Ven nehari iza cellaha. Velleyli iza yağşaha. Vessmai vema benaha. Vel ardı ve ma tahaha. Ve nefsin vema sevvaha. Feel hemeha fücureha ve takvaha. Kad efleha men zekkaha. Ve kad habe men desaha. Kezzebet semudü bitağ vaha. İzin be ase eşkaha. Fe kale lehum resulullahi nakatallahi ve sukuyha. Fekez zebuhu fe akaruha fedem deme aleyhim rabbuhum bizen bihim fesevvaha. Ve la yehafi ukbaha.

Haberin Devamı

ŞEMS SURESİ TEFSİRİ, MEALİ, FAZİLETİ VE ANLAMI

Şems suresi tefsiri: Doğal varlıklar ve olaylar üzerine yemin edilmesi ve evrenin genel düzenine, insanların bunun için faydalarına ve zararlarına yer verilmiştir. İlahi kudretin büyüklüğü ve aynı zamanda güneş ışığı ile aydınlığın varlığına göndermeler yapılmıştır. Ayın yani bununla beraber ışığın gelmesi ışığını ondan alması ve güneş battıktan sonra da ayın doğuşunu anlatmıştır. Dünyadaki tüm olayların ve durumların manevi bir güç tarafından kontrol edildiği ve dünyaya da maddi güçler yerleştirildiği anlatılmıştır. İyilik, kötülük, sevap, günah gibi duyguları bilme ve ayırt etme bilinci her insana verilmiştir. Bunlardan insanlar sorumludur ve kötülüklerin akışına bırakılan her şeyden insanlar sorumludur.

Şems suresinin fazileti: Şems Suresinde önemli kozmik olaylara ve aynı zamanda varlıklara yemin edilmiş ve insan tabiatına da hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin verildiğinden bahsedilmiştir. Şems suresini okuyan kimseler sadaka vermiş kadar sevap kazanır ve güneş ile ayın doğduğu her şeyi de görür. Yatsı namazlarında okunması tavsiye edilmekle birlikte günün her anında okunması mümkündür. Şems suresini bol bol okuyan kişilerin şifa bulacakları ve tüm işlerde de saygı görecekleri rivayet edilir. Her beladan korunmak ya da düşmanların şerlerinden kurtulmak için her gün Şems suresinin okunması tavsiye edilir.

Haberin Devamı

Şems suresinin anlamı: Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlıklarına andolsun. Onu izleyen Ay'a andolsun. Onu ortaya çıkaran gündüze andolsun. Onu bürüyen geceye andolsun. Göğe ve onu bina yapana andolsun. Yere ve onu yayarak döşeyene de andolsun. Nefse ve onu düzgün şekillendiren ve kötülük duygusunu ona verene and olsun ki nefsini arındırmış olan kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömen ve kirleten kimse ziyana uğramış sayılır. Semüd kavmi de azınlığı nedeniyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı da ileri atılmıştı. Allah'ın resulü de onlara: Allah'ın devesini ve onun su içme isteğini koruyun' Fakat onlar, onu yalanlamış ve deveyi de boğazlamıştır. Bunun üzerine de Rableri, suçlarından ötürü onları helak etmiş ve kendilerini de yerle bir etmiştir. Allah, bunun sonucundan da çekinmez.

Haberin Devamı