Antalya ANSİAD'dan 'iklim' bildirisi

ANSİAD'dan 'iklim' bildirisi

Paylaş
ANSİAD'dan 'iklim' bildirisi

ANSİAD'dan 'iklim' bildirisi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), ekim ayında düzenleyeceği İklim Zirvesi için Antalya’da paydaşlarla bir araya gelerek bildiri yayınladı. 17 maddeden oluşan bildiride, iklim krizine karşı çözüm önerileri ve ele alınacak konular yer aldı. Dernek, Antalya, Burdur ve Isparta ekseninden başlayarak bölgemiz, ülkemiz ve dünya ölçeğinde farkındalıkları artırmayı ve çözüm önerileri üretmeyi hedefliyor.
Son yıllarda yaşanan doğal hadiselerden kaynaklanan felaketler bilim insanlarını iklim değişikliğinin nedenini bulma yönünde araştırmalar yapmaya ittiğini belirten ANSİAD, "Sıcaklıkların yükselmesi buzulların erimesine neden olurken, yeryüzünde daha fazla güneş enerjisi kalmasında, dünya genelinde iklim sistemlerinin değişmesine ve gelecek yıllar için ekosistemde büyük tahribatlar yaratacağını düşündürtmektedir. Doğal dengenin bozulması pek çok bitki ve hayvan türünü yok olma tehlikesiyle karşı kaşıya getirirken, oluşacak su sıkıntılarından da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zarar görmesi, göç ve kıtlıkların ortaya çıkması beklenmektedir" ifadesine yer verdi.
GIDA KITLIĞI SEBEBİYLE GÖÇ
Normal şartlar altında atmosferde bulunan karbondioksit 280 ppm iken günümüzde ölçülen karbondioksit oranının 394 ppm'e ulaştığını vurgu yapılan ANSİAD, şunları kaydetti:
"Bilim insanlarının önerdiği 2°C artış sınırlanmasını kabul ettiğimizde, atmosferdeki karbondioksit oranının 450 ppm seviyesini aşmaması gerekmektedir. Dünya Bankası karbondioksit emisyonlarının şu andaki artış hızıyla 2060 yılında ortalama sıcaklıklardaki artışın 4°C bulacağı uyarısı yaparken, bu artışın etkilerinin özellikle yoksul kesimlerce hissedileceğini belirtiyor. Sadece Akdeniz havzasında gerçekleşecek 2°C artışı, beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, kuraklık ve bunlar dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm gelirlerinde azalma ve en önemlisi kuraklık sonucu oluşacak gıda kıtlığı sebebiyle göç olarak etkilerini hissettirecektir."
ZİRVE EKİM AYINDA YAPILACAK
Dernek olarak iklim değişikliğinin olumlu/ olumsuz etkileyeceği, sosyoekonomik yapıda meydana getirmesi muhtemel değişikliklerini, altyapı ihtiyacı ve finansmanı, yönetim anlayışının değişmesi, bu değişikliklerin insan hayatında yaratacağı etkilerin tartışılacağı konu ile ilgili tüm sivil toplum örgütlerinin katılacağı ticari hayatın sesinin duyulacağı önümüzdeki ekim ayında ortak bir zirve düzenlemek istediklerini kaydeden ANSİAD açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Yapılacak olan planlama ve organizasyon ile iklim değişikliği konusunu Antalya, Burdur, Isparta ekseninden başlayarak, bölgemiz, ülkemiz ve dünya ölçeğinde tartışmak, gündem oluşturmak, farkındalık yaratmak, çözüm önerileri üretmek ve ülkemizde hazırlanmakta olan iklim kanununa bir ışık tutmak niyeti ile çıktığımız bu yolda, bölgemiz ölçeğinde faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütleri ile yüksek çalışma azmi ile görev yapacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Haberin Devamı

 

Zirvede ele alınacak konular:
1. Çevreye karşı bilerek veya bilmeyerek işlenen suçlar, verilen zararlar, zararların cezası ve tazmini, EKO SUÇ kavramının tartışılması,
2. Karbon vergisi, karbon ayak izi, su ayak izi, karbon sertifikası, karbon bankası konu ve kavramlarının tartışılarak tüm taraflar nezdinde netleştirilmesi, Batı Akdeniz Bölgesi'nde yer alan doğal kaynak envanterinin iklim değişikliği kapsamında karbon nötr şartlarının bölgesel olarak sağlanıp sağlanamayacağının, sağlanması için yapılması gereken işlemlerin net olarak ortaya konması,
3. Fosil yakıt kullanımının azaltılmasına yönelik alınacak olan tedbirler,
4. İklim değişikliği koşullarında tarımsal üretim ürün desen değişikliği, üretim teknolojisi değişikliği ve kıtlık konusunun tartışılması,
5. Peyzaj uygulamalarının karbon emisyonlarını azaltmada etkin kullanımı, Batı Akdeniz Bölgesi'nde iklim değişikliği sebebiyle küresel ısınma sonucunda hava sıcaklıklarının artması sebebiyle tarımsal ve peyzaj ürün desenlerinde yapılacak olan muhtemel değişikliklerin ortaya konması, öneri ve projeler geliştirilmesi,
6. Şehir planlamasının iklim değişikliği sebebiyle meydana gelebilecek olumsuz etkilerini minimize etmekteki rolü, akıllı şehir çalışmalarından elde edilecek verilerin planlamaya katkısı, çevreye ve karbon emisyonlarına duyarlı akıllı bina üretimi, izolasyon ve yalıtım ile mimari seçenekler,
7. Enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (Hidroelektrik enerji, Güneş enerjisi, Rüzgâr enerjisi, Jeotermal enerji, Biyoenerji, Hidrojen enerjisi, Dalga ve akıntı enerjisi) efektif kullanımı ve alan planlaması,
8. Nükleer enerji ve doğalgazın enerji üretiminde kullanılmasının iklim değişikliği kapsamında alınacak olan tedbirlere sağlayacağı katkı değerinin tartışılması,
9. İklim değişikliği sebebi ile turizm sektöründe karşılaşılacak etkiler ve çözüm önerileri,
10. İklim değişikliği sebebi ile yaşanacak olan göç dalgasını önlemeye yönelik tedbirler, ülkemizin atması gereken adımlar, iklim değişikliğinin nüfusun demografik yapısına olan etkisi, nüfus artışının doğal kaynak kullanımına etkisi, nüfus planlamasının karbon emisyonlarının azaltılmasındaki etkisinin ortaya konması,
11. İçme ve kullanma suyu olarak kullanılan yeraltı ve yerüstü doğal su ortamlarının etkin korunmasına yönelik alınacak tedbirler,
12. Deniz suyunun içme ve kullanma suyu olarak arıtımı, denizlerin mevcut kirlilik durumu, denizlerin ekolojik yapısına iklim değişikliğinin etkileri, küresel ısınma sonucunda deniz suyunun ısınması neticesinde biyolojik yapının değişmesi hususlarının ortaya konması,
13. Evsel ve endüstriyel nitelikli arıtılmış suların kullanma suyu olarak geri kazanımı, 
14. Evsel ve endüstriyel atık yönetiminin verimli olarak uygulanması,
15. Ulaşım altyapısının (hava, kara, deniz) iklim değişikliği kapsamında alınacak tedbirler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi,
16. İklim değişikliğinin sosyal hayata ve sosyoekonomik yapıya yapacağı etkiler ve bu etkilerin minimize edilmesi için geliştirilecek olan sosyal projeler ile gençlere yönelik farkındalık çalışmaları ve eğitimler düzenlenmesi,
17. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat sürecine uyumu.

Haberin Devamı

Bildiriye imza atan kurumlar:

Haberin Devamı

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Antalya Organize Sanayi Bölgesi (Antalya OSB), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi (Antalya MMO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi (Antalya İMO), TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi (Antalya HKMO), TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi (Antalya ZMO), TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi (Antalya PMO), TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi (Antalya ÇMO), TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi (Antalya ŞPO), Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMO), Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD), Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD), Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD), Genç Organize Sanayi Derneği (Genç OSD)

Haberin Devamı