Merkez RG - Vergi muafiyeti için internetten satış yıllık brüt asgari ücreti geçemeyecek

RG - Vergi muafiyeti için internetten satış yıllık brüt asgari ücreti geçemeyecek

RG - Vergi muafiyeti için internetten satış yıllık brüt asgari ücreti geçemeyecek

RG - Vergi muafiyeti için internetten satış yıllık brüt asgari ücreti geçemeyecek

İstanbul, 15 Mart (DHA) - İnternetten yapılan ve yıllık brüt asgari ücret tutarından fazla olmayan satışlar, gelir vergisinden istisna edilmesi uygulamasına açıklık getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğinde, ilgili torba yasalarla ve gelir vergisi kanununda, ev kadınlarına vergi muafiyetini de içeren çeşitli düzenlemelere açıklık getirildi.
Buna göre, ilgili yasalar kapsamında, evlerde üretilen ürünlerin internet satışında muafiyetten yararlanabilmesi için, gerçekleşen satış tutarının ilgili yıl içinde "geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması" gerekiyor.
Evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri bir işyeri açmaksızın satanların, esnaf muaflığından yararlanabildiklerine dikkat çekilen tebliğe göre, bu muaflıktan faydalanılabilmesi için;
a) İmal edilen ürünlerin, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması,
b) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması,
c) Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,
ç) Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
d) Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,
e) Ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması,
f) Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması,
g) Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması
gerekiyor.
Tebliğle, gelir vergisi kanununda vergiden istisna edilen işsizlik nedeniyle verilen tazminatlarla işe başlatmama tazminatlarının hangi tazminatlar olduğuna açıklık getirildi. Bu kapsamda; hizmet erbabına, ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, işsizlik ödeneği ile işe başlatmama tazminatları gelir vergisinden istisna tutulacak. İşsizlik ödeneği ödemeleri ile mahkeme kararının ardından işçinin başvurusu üzerine işverenin bir ay içinde işe başlatmadığı durumda, işçiye, en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen tazminat da istisna kapsamında olacak.

SIRADAKİ HABER